• 100x200topbanner1024-qai-van-de-lamar1.JPG
 • 100x200topbanneryouna.JPG
 • 100x200topbannervite.JPG
 • 100x200topbannergyro.JPG
 • mosh 100x150.jpg
 • 100x200topbanneryara.JPG
 • 100x200topbanner.JPG
 • 100x200topbannerfin.JPG
 • 100x200topbanner1024-sarrak-moon-van-de-lamar1.JPG
 • 100x200topbannerqai.JPG
 • 100x200topbanner1024-moon-dylan-van-de-lamar1.JPG
 • 100x200topbanner1024-riva-moon-van-de-lamar1.JPG
 • 100x200topbanner1024-presley-van-de-lamar1.JPG
 • 100x200topbannerzana.JPG
 • 100x200topbannertymo.JPG
 • 100x200topbannerlotus.JPG
 • kato 100x150.jpg
 • 100x200topbannerfalco.JPG
 • 100x200topbannerrena.JPG
 • 100x200topbanner1024-milo-dylan-van-de-lamar2.JPG
 • 100x200topbanner1024-tosca-van-de-lamar1.JPG
 • 100x200topbanner1024-qai-van-de-lamar3.JPG
Text Size

Onze Stamhonden
Onze stamhonden Reuen          (alle reuen op 1 pagina)slow page

Chaka van de Lamar Father of ....................... litters
Corbin van de Lamar Father of ....................... litters
Djaegar van de Lamar Father of ....................... litters
Eray van de Lamar Father of ....................... litters
Falco van de Lamar Father of ....................... litters
Lotus de la Grande Lande Father of ....................... litters
Milo Dylan van de Lamar Father of ....................... litters
Odin van de Lamar Father of ....................... litters
Tymo van de lamar Father of ....................... litters


Onze stamhonden Teven          (alle teven op 1 pagina)slow page

Jolie Canelle Du domaine Ponti Mother of A-B-D-F   litters
Ciria de la Douce Plaine Mother of C-E-G      litters
Dylan van de lamar Mother of H-I-K-M   litters
Ilot van de lamar Mother of N-P-T      litters
Inou van de Lamar Mother of O-Q        litters
Fabiola van de Lamar Mother of J- L         litters
Moon Dylan van de Lamar Mother of R-S-V-W litters
Presley van de Lamar Mother of Y-Z         litters
Zowi van de Hoge Laer Mother of U-X        litters
Vite-Moon van de Lamar Mother of Dance & France litters
Wizz-Moon van de Lamar Mother of aBBa & CHA litters
Zana van de Lamar Mother of Elvis & H litter
Grimmendans Kato Mother of I and L litter
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply